• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w konsorcjum z Krajową Radą Izb Rolniczych realizowało w okresie od 11 września 2014 r. do 27.05.2015 r. dwuetapowy projekt „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboże, owoce, mięso, mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej” w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Głównym celem dwudniowych szkoleń było przekazanie wiedzy z zakresu technologii procesów produkcyjnych, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności i wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa. Zajęcia prowadzone były  z podziałem na części: teoretyczną (wykłady obejmujące 11 godzin dydaktycznych) i praktyczną (warsztaty 4 godzinne obejmujące procesy produkcyjne: soku naturalnego, kiełbasy, sera twardego, mąki). Uczestnicy zapoznali się także z możliwościami pozyskiwania środków finansowych wspierających działalność przetwórczą. Warsztaty prowadzono w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa w siedzibie CDR O/Radom – ul. Chorzowska 16/18 oraz w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach.. Uczestnikami szkoleń byli: rolnicy, domownicy, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów. Koszty uczestnictwa w szkoleniach, koszty dojazdu i koszty organizacyjne finansowane były w całości z budżetu projektu. Nabór oraz organizację dojazdów na szkolenia prowadzono w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego stosownie do danego województwa oraz w KRIR. W szczególnych przypadkach nabór prowadził także CDR w zakresie indywidualnego uczestnictwa, także wtedy, gdy nie było już możliwości uczestnictwa w formie zorganizowanej z danego województwa. Trzy „ośrodki” – wystąpiły o możliwość zwiększenia liczby uczestników szkoleń, co też uczyniono.

W I etapie realizacji projektu trwającym od 11.09.2014 do 19.12.2014 r, w 43 szkoleniach uczestniczyło 1 101 osób z całego kraju. II etap realizacji projektu obejmował okres od 7.01.2015. do 27.05.2015 i zorganizowano w nim i przeprowadzono 62 szkolenia tj. o 3 więcej niż planowano, ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony rolników. Wzięło w nim udział 1 565 uczestników.  Ogółem w szkoleniach uczestniczyło 2 666 osób. Najwięcej z województw: pomorskiego – 239, świętokrzyskiego – 227, lubelskiego – 218, podlaskiego – 213.

Prowadzone szkolenia stały się ważnym punktem odniesienia w kontekście wprowadzanych od 01.01.2016 r. zmian w przepisach w szczególności podatkowych i możliwości prowadzenia działalności dotychczas traktowanej jako pozarolnicza na specjalnych zasadach.

Uczestnicy szkoleń w tym prowadzący już „małe przetwórstwo” jak i zamierzający je w najbliższym czasie uruchomić w swojej firmie, swoim gospodarstwie, zwracali bardzo uwagę na trudności w spełnieniu przepisów w szczególności sanitarno-weterynaryjnych, które według nich są sporządzane i egzekwowane zbyt rygorystycznie. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia krajów UE nasze przepisy nie są przyjazne „przetwórcom”, co jak mówili uczestnicy szkoleń bardzo hamuje rozwój tej formy dywersyfikacji dochodów rolniczych tak korzystnej zarówno dla rolników-przetwórców jak i konsumentów końcowych.

Ci ostatni kupując produkty przetworzone mieli by pewność ich jakości i pochodzenia co dzisiaj niejednokrotnie nie jest możliwe i to z różnych względów.  Zależy na tym na pewno wszystkim. Także ostatnie działania MRiRW wychodzą temu naprzeciw (możliwość wsparcia przetwórstwa środkami pomocy UE lub kredytami preferencyjnymi, wprowadzane zmiany w przepisach podatkowych).

Mali przetwórcy mają także nadzieję, że spełnienie przez nich wymagań sanitarno-weterynaryjnych nie będzie tak uciążliwe i kosztowne jak dotychczas. Dajmy szansę polskiemu przetwórstwu i kreatywności naszych rolników.

Poniżej przedstawiamy fotorelację ze szkoleń realizowanych w części warsztatowej.

IMG 20150319 114045 IMG 20150319 114610 IMG 20150319 121148 IMG 20150319 121649 IMG 20150319 130708 IMG 20150319 131403