• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

logo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Projekt „Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
– ocena ryzyka przekroczenia dopuszczalnych limitów WWA w wyrobach mięsnych wędzonych”
opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

 

 

Wyniki wędzenia

Ocena ryzyka występowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności pochodzenia zwierzęcego poddanej procesowi wędzenia

Wpływ różnych technik i parametrów wędzenia na jakość wyrobu

Prezentacja wyników badań monitoringowych prowadzonych w ramach badań właścicielskich, ocena procesu zmian zawartości WWA w wyrobach wędzonych w skali kraju

Przykład rozwiązań konstrukcyjnych tradycyjnej wędzarni

IMG 20151103 160215 800IMG 20151104 101026 800IMG 20151104 102412 800IMG 20151109 161339 800IMG 20151110 140400 800

IMG 20151110 140400 800IMG 20151114 095341 800IMG 20151114 141519 800IMG 20151116 104700 800IMG 20151117 100858 800