• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

LOGO

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację operacji „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”. Operacja realizowana była w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

 Krótkie łańcuchy dostaw są ważną formą dystrybucji żywności pochodzącej z gospodarstwa rolnego. Polegają one na ograniczeniu liczby współpracujących podmiotów gospodarczych, minimalizowaniu pośredników, a także przyczyniają się do lokalnego rozwoju gospodarczego i zwiększenia dochodu gospodarstw rolnych. Właściciele gospodarstw rolnych są podstawowym podmiotem przyczyniającym się do rozwoju sprzedaży żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych oraz produkcja w małych zakładach jest także jedną z form wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz formą dywersyfikacji działalności związanej z obrotem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Produkcja i sprzedaż żywności przez rolnika czy prowadzenie małego zakładu przetwórczego jest szczególnie na starcie problem trudnym i złożonym. Oprócz wymagań etycznych prowadzenia takiej działalności inne dotyczą m.in. zagadnień technologicznych produkcji, certyfikacji, promocji produktów, logistyki, działań inwestycyjnych dotyczących dostosowania zakładu do standardów weterynaryjnych i sanitarnych. Aby wspomóc rolników w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie zbytu wyprodukowanej żywności oraz wzbogacania oferty wyprodukowanej żywności w ramach operacji zaplanowano przedstawienie nowych i mniej popularnych działalności polegających na produkcji win gronowych i owocowych oraz produkcji wyrobów fermentowanych. Elementem operacji będzie także zaprezentowanie przykładów funkcjonujących rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży żywności na poziomie lokalnym w zakresie prezentowanych technologii oraz przedstawienie wymagań prawnych dotyczących prowadzenia tych działalności.

W ramach operacji w roku 2021 zrealizowano:

 1. konferencję w formie webinarium n.t „Wino , cydr, wyroby alkoholowe z własnych upraw - wyzwania stojące przed producentami";
 2. konferencję w formie webinarium n.t " Przetwórstwo produktów owocowo-warzywnych - produkty fermentowane",
 3. opracowano publikację w formie broszury „Wino gronowe i owocowe z własnych upraw - wyzwania technologiczne stojące przed producentami". Wersja elektroniczna wydawnictwa zamieszczona będzie na stronie internetowej https://www.cdr.gov.pl/

Celem opracowania jest przekazanie w formie wydawnictwa wiedzy rolnikom, producentom żywności i doradcom w zakresie prowadzenia procesu technologicznego oraz procedur prawnych jakie w tym zakresie należy spełnić aby wprowadzić do obrotu rynkowego wyroby winiarskie. Wydawnictwo skierowane jest do osób, podmiotów zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych, produkcją wyrobów akcyzowych i wprowadzaniem ich do obrotu - rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa.

Wydawnictwo przedstawia zagadnienia obejmujące wymagania prawne i technologiczne w formie utrwalonych materiałów, które trafią do szerokiej grupy odbiorców, a jednocześnie będą formą przekazania i utrwalenia informacji i zagadnień zaprezentowanych podczas konferencji. Publikacja składa się z niżej wymienionych rozdziałów tematycznych:

- zasady produkcji wina w Polsce- regulacje prawne,
- produkcja win gronowych w małym gospodarstwie,
- produkcja win owocowych, cydru w małym gospodarstwie,
- projektowanie małej winiarni, potrzebny sprzęt do wyrobu wina.

Do pobrania:

Publikacja