• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

W dniu 5 lipca 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła Kodeks postępowania UE dotyczący odpowiedzialnych praktyk w zakresie biznesu i marketingu w sektorze spożywczym. Kodeks jest elementem przyjętej w zeszłym roku strategii „Od pola do stołu”. Dokument ten został opracowany przy współpracy służb Komisji Europejskiej ze stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami z UE, aktywnym udziale organizacji międzynarodowych i pozarządowych, związków zawodowych oraz stowarzyszeń branżowych.

Kodeks określa fakultatywne działania, które mogą zadeklarować podmioty działające w sektorze spożywczym tj. producenci żywności, operatorzy usług gastronomicznych, dystrybutorzy i detaliści, związane z podjęciem czynności wspierających przejście na zrównoważony system żywności uwzględniając aspekty takie jak: odbudowę i wzmocnienie odporności gospodarczej, wyzwania środowiskowe, wyzwania ekonomiczne i społeczne.

Dla każdego poziomu określono wspólne cele oraz przykładowe działania:

 • Cel nr 1. Zdrowa, zbilansowana i zrównoważona dieta dla wszystkich europejskich konsumentów, przyczyniająca się do ograniczenia niedożywienia i chorób niezakaźnych związanych z dietą w UE oraz zmniejszenia śladu środowiskowego konsumpcji żywności do 2030 r.;
 • Cel nr 2. Zapobieganie stratom i marnotrawieniu żywności i ich ograniczenie (na poziomie konsumentów, w ramach operacji wewnętrznych i w obrębie łańcuchów wartości);
 • Cel nr 3. Neutralny pod względem klimatycznym łańcuch żywności w Europie do 2050 r.
 • Cel nr 4. Zoptymalizowany, wydajny pod względem gospodarki łańcuch żywnościowy o obiegu zamkniętym w Europie;
 • Cel nr 5. Trwały, inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie i godna praca dla wszystkich;
 • Cel nr 6. Tworzenie zrównoważonej wartości w europejskim łańcuchu dostaw żywności poprzez partnerstwo;
 • Cel nr 7. Zrównoważone pozyskiwanie zasobów w łańcuchu dostaw żywności.

Unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk dotyczących żywności według Komisji Europejskiej to początek dialogu, który może służyć jako model globalnej transformacji systemów żywnościowych.

Źródło: https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-06/f2f_sfpd_coc_final_en.pdf